SPESIFIKASI TUGAS SETIAUSAHA KOKURIKULUM & SETIAUSAHA SUKAN

>> Friday, February 19, 2010

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
1. Mengatur rancangan / jadual sekolah yang sesuai dengan rancangan PPD, JPN dan KPM sepanjang tahun.
2. Membahagikan murid mengikut KELAB, UNIT BERUNIFORM dan PERSATUAN
3. Membantu Pengetua dan GPK Ko-kurikulum menetapkan guru penasihat kelab/persatuan serta membahagikan tugas kelab/persatuan kepada guru.
4. Menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara kelab/persatuan dan sekolah supaya sesuai dengan hari, masa dan tempat.
5. Menentukan tempat dan keperluan untuk acara-acara anjuran sekolah ,daerah dan negeri.
6. Mengatur rancangan lengkap untuk Program utama kelab dan persatuan seperti Hari Kokurikulum, Perkemahan Unit Beruniform dan sebagainya.
7. Membantu menyediakan anggaran perbelanjaan aktiviti kelab dan persatuan untuk tahun berkenaan.
8. Membantu dan menyelaras penyertaan sekolah dalam kegiatan-kegiatan koakademik dan badan beruniform yang dianjurkan oleh sekolah yang lain.
9. Mengawal dan menjaga alat kelab / persatuan/ badan beruniform dengan keadaan yang baik.
10. Mengemaskini buku stok kelab/persatuan/badan beruniform.
11. Mengatur guru pengiring, pengangkutan dan kenaikan untuk pasukan sekolah sekiranya perlu.
12. Menyediakan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi kelab / persatuan / badan beruniform sekolah.
13. Membantu GPK Kokurikulum memantau perjalanan aktiviti kokurikulum sekolah.
14. Memastikan segala aktiviti kokurikulum direkod.
15. Memastikan maklumat penyertaan murid dalam aktiviti anjuran sekolah, daerah, negeri direkod.
16. Mencadangkan peralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan yang patut dibeli dan diperbaiki oleh sekolah mengikut keutamaan.
17. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/GPKK dari masa ke semasa.
18. Menjadi setiausaha bagi setiap mesyuarat berkaitan dengan kokurikulum .

SETIAUSAHA SUKAN

 • Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah.
 • Menyediakan takwim dan jadual aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD/Zon, MSSPP, MSSM.
 • Membantu Pengetua mengagih tugas guru dalam olahraga dan permainan.
 • Menetapkan pelajar dalam rumah sukan
 • Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.
 • Menyelaras penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.
 • Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.
 • Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan
 • Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.
 • Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan luar sekolah untuk edaran , rujukan dan rekod.
 • Sentiasa berbincang dengan Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan HEM/Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah.
 • Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah.

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

Followers

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP