PENGURUSAN FAIL KELAB/PERSATUAN/UNIT

>> Friday, February 19, 2010

PENGURUSAN FAIL

1.0 Fail Induk Kelab / Persatuan
 Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam, Kelab/ Persatuan dan Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama :
 Draf perlembagaan
 Draf aktiviti asas
 Senarai Jawatankuasa Penaja
 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua selaku Penolong Pendaftar Sekolah. Ada penyataan kelulusan penubuhan.
 Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan.
 Minit Mesyuarat Agung penubuhan.
 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/GPKK.
 Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/GPKK.
 Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/GPKK.
 Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/GPKK.
 Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin.
 Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari.
 Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/GPKK.
 Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan.
 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/GPKK.
 Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ GPKK.
 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk.
 Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk.
 Minit-minit mesyuarat yang diadakan.
 Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada:
• Kementerian Pendidikan Malaysia
• Jabatan Pendidikan Negeri
• Pejabat Pendidikan Daerah
• Sekolah
 Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.
 Laporan setiap aktiviti.
 Laporan tahunan. (Lampiran H)
 Daftar penilaian bagi setiap ahli.
 Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/GPKK.
 Stok dan inventori.
 Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan.

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

Followers

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP