PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN

>> Friday, February 19, 2010

Laporan ditulis untuk melaporkan sesuatu hal atau peristiwa yang sudah berlaku. Biasanya kita diminta melaporkan kegiatan persatuan, pertubuhan, lawatan, perjalanan sesuatu majlis, mesyuarat, pertandingan dan sebagainya. Orang yang melaporkan itu pula biasanya berjawatan pengerusi, setiausaha atau ahli jawatankuasa persatuan dan sebagainya. Mereka perlu benar-benar mengetahui segala hal atau peristiwa yang hendak dilaporkan itu.


Format laporan hendaklah mengandungi:

1) TAJUK LAPORAN

  • ditulis pada huruf besar pada setiap awal kata kecuali kata hubung dan kata sendi ( dan/atau/dengan dll berikan garis di bawahnya
2) ISI
  • dimulakan dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.
3) PENGAKUAN PELAPOR 
  •  ditulis di sebelah kiri laporan selepas perenggan akhir dengan melangkau tiga baris kosong dan diakhiri dengan tanda koma.(,)
  • huruf pertama pada kata pertama mestilah huruf besar.
4) TARIKH 
  •  ditulis di sebelah kanan setentang dengan pengakuan pelapor
5) TANDATANGAN PELAPOR
  • ditulis di sudut kiri.
6) NAMA PELAPOR & PERSATUAN
  • ditulis di sudut kiri bahagian bawah laporan dan diakhiri dengan tanda nokhtah.

0 comments:

About This Blog

Lorem Ipsum

Followers

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP